Zoll AED Plus

Zoll AED Plus

Även denna hjärtstartare har inbyggd feedback för att få dig att utföra så optimal hjärt-lungräddnings som möjligt. Enkel och tydlig placering av elektroderna som sitter ihop i ett stycke. Tydlig röstguidning steg för steg genom hela processen. Locket kan användas för att skapa fria luftvägar. Drivs av standardbatterier vilka håller i fem år i standby läge liksom elektroderna som även de har fem års hållbarhet. Detta ger väldigt låga driftkostnader. Lämplig på alla platser där det behövs hjärtstartare, IP55 klass och mycket stöttålig.


Ladda ner broschyren genom att klicka här.


Öka säkerheten och tryggheten för personal, kunder och gäster. Gör arbetsplatsen till en hjärtsäker zon idag.


Kontakta oss för mer information via epost info@hjartsakert-skaraborg.se eller telefon


Peter Tenning 0708-814195


Tomas Gustavsson 0703- 234442ZOLL AED PLUS HJÄRTSTARTARE


Hjärtstartare med inbyggd HLR-feedback, REAL CPR Help®, som mäter och registrerar de utförda bröstkompressionerna – och som ger dig feedback, vilket hjälper dig att utföra den korrekt.


Grafisk- och användarvänlig design

En bild säger mer än tusen ord. Det unika pedagogiska gränssnittet, bilder kombinerade med röst- och textmeddelanden på svenska, hjälper livräddaren genom varje steg.


Lampor vid bilderna visar dig vad som ska göras – i rätt ordning. Text och röstmeddelanden följer bilderna och hjälper dig att utföra de viktiga interaktioner som kan rädda liv. Bilderna och röstmeddelandena säkerställer att alla steg i kedjan som räddar liv görs och att eventuell strömstöt (defibrillering) utförs snabbt.


En elektrod är enklare än två

AED Plus hjärtstartare inkluderar ZOLL’s patenterade elektroder CPR-D•padz™, en elektrod med inbyggd HLR-feedback. En tydlig markering visar var bröstkompressionerna skall utföras, och därmed vinner man livsviktiga sekunder.


På sidan med träningsvideor, kan du se hur enkelt det är att placera elektroden. Se video nummer: Ansluta elektroderna till ZOLL AED Plus hjärtstartare


Unikt feedback system på dina bröstkompressioner

ZOLL’s patenterade elektroder mäter bröstkompressionernas hastighet och djup. En röst i hjärtstartaren meddelar dig hela tiden om du utför effektiva och korrekta bröstkompressioner – och vägleder dig med uttryck såsom “tryck hårdare” eller “bra kompressioner”. Dessutom hjälper hjärtstartaren dig med att följa den rekommenderade frekvensen på 100 kompressioner per minut.


På sidan med träningsvideor, kan du se hur du utför bröstkompressioner tillsammans med ZOLL AED Plus, och hur hjärtstartaren guidar dig hela vägen. Se video nummer 5: Hjärt- lungräddning med ZOLL AED Plus hjärtstartare.

Namn

E-post

Rubrik

Meddelande

Automatiska självtester och 7 års garanti

Automatiska självtester försäkrar dig att hjärtstartaren alltid är klar för användning. En statusindikator på hjärtstartarens framsida visar om hjärtstartaren är klar att använda. Det rekommenderas att kontrollera detta regelbundet. Hjärtstartaren inkluderar också 7 års garanti.


Mindre underhåll och låga driftskostnader

AED Plus hjärtstartare använder sig av kommersiellt tillgängliga, billiga och miljövänliga batterier (Duracell), som är enkla att byta ut och som håller i fem år i stand-by-läge. Elektroderna håller också i fem år – och driftkostnaderna begränsas därmed till nya elektroder och batterier som byts vart femte år.


Iögonfallande och tålig design

Rädsla för att göra fel är ett stort hinder när en person som drabbats av hjärtstopp ska räddas. En hjärtstartare får därför inte verka komplicerad eller avskräckande. AED Plus är därför konstruerad med en “användarvänlig” design, och den gröna färgen gör enheten väl synlig.


Intelligent stöd för barn

ZOLL AED Plus hjärtstartare kan användas för defibrillering på barn upp till 8 år med hjälp av elektroderna pedi•padz® II. När pedi•padz® II är ansluten till hjärtstartaren känner AED Plus av att det är ett barn som ska räddas. Eftersom AED Plus hjärtstartare har utvecklat en EKG-analys lämpad för ett barns hjärtfrekvens, tillsammans med lämpliga defibrilleringsenerginivåer, kan AED Plus användas till att rädda både barn och vuxna.


Bästa möjliga skydd mot damm och vatten

AED PLUS har en IP-klassificering på IP55 för damm och vatten, vilket gör den mycket lämplig att placeras i “tuffa” miljöer. Att ha en AED nära till hands kan vara livsavgörande i akuta situationer, oavsett om det är inomhus i dammiga miljöer, eller utomhus en regnig dag.

Ta gärna kontakt med oss om ni har önskemål om utbildning eller hjärtstartare.
Ett Hjärtsäkert Skaraborg AB


Malörtsvägen 25

541 39 SKÖVDE

info@hjartsakert-Skaraborg.se

Org.nr 556832-7026


Kontakt:


Peter: 0708-814195,


Tomas: 0703-234442