info@hjartsakert-skaraborg.se

Adress

Malörtsvägen 25
541 39 Skövde

Kontakt

Peter Tenning: 0708 – 81 41 95
Tomas Gustavsson: 0703 – 23 44 42
a

A-HLR utbildning

Avancerad Hjärt-Lungräddningsutbildning (A-HLR)

A-HLR utbildning är en avancerad utbildning som är djupt medicinskt inriktad

Grundutbildning tar enligt kursbeskrivning 4 timmar med fyra deltagare. Med fler deltagare tar utbildningen längre tid. De teoretiska avsnitten tar 1 timma och de praktiska 3 timmar. Under kursen varvas teori och praktik. Ett aktivt lärande styr lärandeprocessen. Deltagare skall läsa kursbok och genomföra skrivning i A-HLR före utbildningen för att vara teoretiskt förberedda och för att ge tid till praktisk träning. I de praktiska övningarna tränas deltagarnas färdigheter, säkerhetstänkande, teamarbete och förmåga till arbetsledning.

Förkunskaper

– Genomförd grundutbildning och/eller repetitionsutbildning enligt aktuella riktlinjer, inom senaste året i HLR och S-HLR.

– HLR-teknik träning de senaste veckorna

– Inläst A-HLR kursbok

– Godkänd webbutbildning i A-HLR

Lärandemål

– förstå vikten av tidigt larm, tidig HLR och tidig defibrillering

– utföra HLR med god kvalitet med både en- och två- livräddarteknik

– larma och förstå hur larmorganisationen fungerar

– använda de hjälpmedel för ventilation och cirkulation som är aktuella för utbildningen och arbetsplatsen.

– använda en halvautomatisk defibrillator på ett säkert och effektivt sätt

– använda en manuell defibrillator på ett säkert och effektivt sätt

– handlingsplanen för A-HLR

– förstå vikten av regelbunden träning

– kontrollera akututrustningen

– behandla en patient med hjärtstopp utifrån HLR-rådets riktlinjer för A-HLR

– förstå vikten av teamarbete

– förstå vikten av att utse en teamledare

Målsättning

Deltagarna skall efter genomförd utbildning kunna behandla en person med hjärtstopp med HLR, defibrillering, med halvautomatisk och manuell defibrillator, läkemedel och teamarbete enligt A-HLR programmet.

Målgrupp

Läkare, sjuksköterskor, BMA, pedagoger och studenter inom akutsjukvård.

Denna utbildning är främst avsedd för Sjuksköterskor och Läkare som är aktiva inom sjukvården.

Utbildningen är anpassat för utbildning med ett standardiserat innehåll och metodik. Grundutbildningar skall ske på arbetsplatsen av instruktörer i A-HLR och instruktörsutbildningar skall ske som centraliserade utbildningar i HLR-rådets regi.