info@hjartsakert-skaraborg.se

Adress

Malörtsvägen 25
541 39 Skövde

Kontakt

Peter Tenning: 0708 – 81 41 95
Tomas Gustavsson: 0703 – 23 44 42
a

Zoll AED 3

Zoll AED 3

Enkel att använda, enkel att äga, enkel att underhålla.

Hjärtstartaren med tydliga bilder och röstmeddelanden som steg för steg vägleder dig i denna stressade situation, gör den enkel att använda . AED 3 har även inbyggd feedback för att få dig att utföra så optimal hjärt-lungräddnings som möjligt. Elektroderna fungerar på både barn och vuxna, en knapptryckning så ändrar du mellan vuxen/barn. 5 års hållbarhet på batterier och elektroder, endast ett byte på en 10 års period krävs. Koppla upp din AED 3 mot wifi och få automatiskt rapport efter utförda självtester och direktrapport om det skulle vara något fel. Du vet att din hjärtstartare alltid är redo att användas. Lämplig på alla platser där det behövs hjärtstartare, IP 55 klass och mycket stöttålig.

Ladda ner broschyren genom att klicka här.

Zoll AED 3 Basic

Öka säkerheten och tryggheten för personal, kunder och gäster.
Gör arbetsplatsen till en hjärtsäker zon idag.
Enkel att använda. Enkelt att sköta. Enkel att äga.
Kontakta oss för mer information via epost info@hjartsakert-skaraborg.se eller telefon.

Hjärtstartare med inbyggd HLR-feedback, REAL CPR Help®, som mäter och registrerar de utförda bröstkompressionerna – och som ger dig feedback, vilket hjälper dig att utföra den korrekt.

Enkel att använda

ZOLL AED 3 hjärtstartare har indbyggd Real CPR Help teknologi, som ger HLR-feedback, som hjälper dig att ge bästa möjliga HLR med hög kvalitet. En sensor integrerad i den unika CPR Uni-Padz elektroden mäter och ger återkoppling på de bröstkompressioner du utför och hjälper dig att trycka med adekvat djup och frekvens via visuell och audiell visning på displayen.

Du guidas genom alla steg i återupplivningen med hjälp av röst- och textmeddelanden, t.ex. ”Tryck hårdare” och ”Bra kompressioner”, samt grafiska bilder. En kompressionsindikator på displayen visar djupet på varje given bröstkompression i realtid. En konstant metronom hjälper dig hålla rätt frekvens om minst 100 kompressioner per minut.

Den stora färgdisplayen visar en HLR-timer som visar återstående tid för HLR, tillsammans med förlupen tid och antalet defibrilleringar. Detta är viktig information för räddningstjänsten/ambulansen när de väl anländer.

Placera hjärtstartaren efter behov, liggande eller stående för optimal synbarhet. Lägg den ner som de flesta hjärtstartare, eller placera den stående för enkel avläsning som de flesta professionella defibrillatorer.

CPR Uni-Padz

Den unika CPR Uni-Padz elektroden är den enda på marknaden som kan användas både för barn och vuxna – och har en hållbarhetstid på 5 år. Den registrerar livräddarens bröstkompressioner.

Skifta enkelt till barnläge.

Skifta enkelt till barn om ett barn har drabbats av hjärtstopp. Tryck in barnknappen på framsidan av AED 3. Du behöver inte skifta elektoder eftersom CPR Uni-Padz elektroden kan användas både till barn och vuxen. ZOLL AED 3 hjärtstarter gör det möjligt att återliva ett barn med en enkel knapptryckning.

Minimala pauser

Rapid Shock erbjuder marknadens snabbaste analystid och analyserar under pågående kompressioner. AED 3 är den hjärtstartare som med sina 5 sekunder (med ett nytt batteri) snabbast levererar en defibrillering efter att bröstkompressionerna upphört. Studier visar att överlevnaden kan förbättras om tiden för att leverera defibrilleringen efter HLR-cykelns slut minimeras.

Enkel att sköta

ZOLL AED 3 hjärtstartare är enkel att sköta med Program Management Onboard, och rapporterar regelbundet sin status via inbyggd WiFi. Tiden för behovet att manuellt kontrollera hjärtstartaren är förbi. Istället får du ett e-postmeddelande om självtestet på AED 3 registrerar ett fel.

Plus Trac och Program Management Onboard med Wi-Fi

Program Management Onboard™ skapar trygghet genom att säkerställa att din hjärtstartare alltid är redo att användas.

Registrera din AED 3 online i ZOLL’s PlusTrac™ AED Program Management Systemet. Anslut därefter din AED 3 till ditt lokala nätverk. Program Management Onboard rapporterar regelbundet aktuellt status på AED 3 efter varje självtest. Om din AED 3 registrerar ett fel eller inte kan rapportera, kommer du få besked via e-post.

Med PlusTrac har du också möjlighet att logga in och se hjärtstartarens aktuella status, inkl. Utgångsdatum på batteri och elektrod, samt sköta HLR-kurser och koordinering av regelbundna e-postmeddelanden.

Inga extra hårdvaror eller programvaror behöver köpas in – det är unikt för AED 3.

Enkel att äga

ZOLL AED 3 hjärtstartare är enkel att äga eftersom driftskostnaderna är överraskande låga. Både batteriet och elektroden har 5 års hållbarhet vilket gör det enkelt och kostnadseffektivt att byta. CPR Uni-Padz elektroden används både för barn och vuxen och AED 3 kräver ingen särskild barnelektrod.

Det lämnas 8 års garanti på ZOLL AED 3 hjärtstartare.

Inga andra defibrilleringselektroder har fem års hållbarhet. Ingen annan hjärtstartare gör det möjligt att livrädda ett barn genom en enkel knapptryckning. Ingen och byte av batteri och elektrod sker bara en gång under de första 10 åren.

Hjärtstartare med inbyggd HLR-feedback, REAL CPR Help®, som mäter och registrerar de utförda bröstkompressionerna – och som ger dig feedback, vilket hjälper dig att utföra den korrekt.

Enkel att använda

ZOLL AED 3 hjärtstartare har indbyggd Real CPR Help teknologi, som ger HLR-feedback, som hjälper dig att ge bästa möjliga HLR med hög kvalitet. En sensor integrerad i den unika CPR Uni-Padz elektroden mäter och ger återkoppling på de bröstkompressioner du utför och hjälper dig att trycka med adekvat djup och frekvens via visuell och audiell visning på displayen.

Du guidas genom alla steg i återupplivningen med hjälp av röst- och textmeddelanden, t.ex. ”Tryck hårdare” och ”Bra kompressioner”, samt grafiska bilder. En kompressionsindikator på displayen visar djupet på varje given bröstkompression i realtid. En konstant metronom hjälper dig hålla rätt frekvens om minst 100 kompressioner per minut.

Den stora färgdisplayen visar en HLR-timer som visar återstående tid för HLR, tillsammans med förlupen tid och antalet defibrilleringar. Detta är viktig information för räddningstjänsten/ambulansen när de väl anländer.

Placera hjärtstartaren efter behov, liggande eller stående för optimal synbarhet. Lägg den ner som de flesta hjärtstartare, eller placera den stående för enkel avläsning som de flesta professionella defibrillatorer.

CPR Uni-Padz

Den unika CPR Uni-Padz elektroden är den enda på marknaden som kan användas både för barn och vuxna – och har en hållbarhetstid på 5 år. Den registrerar livräddarens bröstkompressioner.

Skifta enkelt till barnläge.

Skifta enkelt till barn om ett barn har drabbats av hjärtstopp. Tryck in barnknappen på framsidan av AED 3. Du behöver inte skifta elektoder eftersom CPR Uni-Padz elektroden kan användas både till barn och vuxen. ZOLL AED 3 hjärtstarter gör det möjligt att återliva ett barn med en enkel knapptryckning.

Minimala pauser

Rapid Shock erbjuder marknadens snabbaste analystid och analyserar under pågående kompressioner. AED 3 är den hjärtstartare som med sina 5 sekunder (med ett nytt batteri) snabbast levererar en defibrillering efter att bröstkompressionerna upphört. Studier visar att överlevnaden kan förbättras om tiden för att leverera defibrilleringen efter HLR-cykelns slut minimeras.

Enkel att sköta

ZOLL AED 3 hjärtstartare är enkel att sköta med Program Management Onboard, och rapporterar regelbundet sin status via inbyggd WiFi. Tiden för behovet att manuellt kontrollera hjärtstartaren är förbi. Istället får du ett e-postmeddelande om självtestet på AED 3 registrerar ett fel.

Plus Trac och Program Management Onboard med Wi-Fi

Program Management Onboard™ skapar trygghet genom att säkerställa att din hjärtstartare alltid är redo att användas.

Registrera din AED 3 online i ZOLL’s PlusTrac™ AED Program Management Systemet. Anslut därefter din AED 3 till ditt lokala nätverk. Program Management Onboard rapporterar regelbundet aktuellt status på AED 3 efter varje självtest. Om din AED 3 registrerar ett fel eller inte kan rapportera, kommer du få besked via e-post.

Med PlusTrac har du också möjlighet att logga in och se hjärtstartarens aktuella status, inkl. Utgångsdatum på batteri och elektrod, samt sköta HLR-kurser och koordinering av regelbundna e-postmeddelanden.

Inga extra hårdvaror eller programvaror behöver köpas in – det är unikt för AED 3.

Enkel att äga

ZOLL AED 3 hjärtstartare är enkel att äga eftersom driftskostnaderna är överraskande låga. Både batteriet och elektroden har 5 års hållbarhet vilket gör det enkelt och kostnadseffektivt att byta. CPR Uni-Padz elektroden används både för barn och vuxen och AED 3 kräver ingen särskild barnelektrod.

Det lämnas 8 års garanti på ZOLL AED 3 hjärtstartare.

Inga andra defibrilleringselektroder har fem års hållbarhet. Ingen annan hjärtstartare gör det möjligt att livrädda ett barn genom en enkel knapptryckning. Ingen och byte av batteri och elektrod sker bara en gång under de första 10 åren.