info@hjartsakert-skaraborg.se

Adress

Malörtsvägen 25
541 39 Skövde

Kontakt

Peter Tenning: 0708 – 81 41 95
Tomas Gustavsson: 0703 – 23 44 42
a

Träningsvideos
Zoll AED Plus

Video 1 – Introduktion av ZOLL AED Plus hjärtstartare

Video 2 – Iordningsställande av ZOLL AED plus hjärtstartare

Video 3 – Så startar du ZOLL AED Plus hjärtstartare

Video 4 – Ansluta elektroderna/strong

Video 5 – Hjärt- lungräddning med ZOLL AED Plus hjärtstartare

Video 6 – Gå direkt till analys-funktion

Video 7 – Behandling av barn med ZOLL AED Plus hjärtstartare

Video 8 – Download av data