info@hjartsakert-skaraborg.se

Adress

Malörtsvägen 25
541 39 Skövde

Kontakt

Peter Tenning: 0708 – 81 41 95
Tomas Gustavsson: 0703 – 23 44 42
a

Barn HLR-utbildning

Barn HLR-utbildning

En olycka händer så lätt, då är det skönt att veta hur man ska agera om ett barn tex sätter i halsen, drabbas av andnings – eller hjärtstopp

Utbildningen riktar sig till såväl lekmän som sjukvårdspersonal för att snabbt kunna undersöka, larma och ta hand om spädbarn och större barn med luftvägshinder, medvetslöshet, andningsstopp och hjärtstopp.

Nilla Lacus

”Barn HLR utbildning ger mig en ökad kunskap om hur jag skall bete mig i en stressad situation”

Omfattning

– Varje kurstillfälle omfattar 2,5 timmar.

– Kurser innehåller både teori och praktik med tyngdpunk på praktik.

– Utbildningsprogrammet är indelat i två åldersgrupper. Barn under 1 år och barn mellan 1 år till puberteten. Som beror på skillnader vad det gäller andning och cirkulation för de olika åldrarna.

Innehåll

– Kedjan som räddar barn

– Larma på rätt sätt

– Anatomiska skillnader mellan barn och vuxen

– Handla på olycksplats

– Kontrollera livstecken

– Skapa öppen luftväg

– Lägga ett medvetslöst barn i stabilt sidoläge

– Mun till mun andning vid andningsstopp

– Hjärt-lungräddning vid hjärtstopp

– Utföra åtgärder vid luftvägsstopp

Kurslängd

3 timmar/grupp om 15 personer per instruktör.

Instruktörer

– Av Svenska HLR-Rådet certifierade instruktörer i Livräddande första hjälp till barn.

– Med erfarenhet från ambulans & akutsjukvård

En mycket populär utbildning för alla som arbetar med barn, skolor, förskolor, föräldragrupper m.m

Det viktigaste när det gäller att minska skador, lidande och död hos barn är att ingripa innan det händer, att förebygga. Men allt kan inte förutses eller förebyggas. Därför måste alla med ansvar för barn också lära sig vad man kan göra då olyckan redan har inträffat. Hur får man exempelvis bort ett föremål som täpper till barnets luftväg? Om olyckan är framme kan detta leda till andningsstopp och vidare till hjärtstopp om man inte behandlar barnet på rätt sätt.