info@hjartsakert-skaraborg.se

Adress

Malörtsvägen 25
541 39 Skövde

Kontakt

Peter Tenning: 0708 – 81 41 95
Tomas Gustavsson: 0703 – 23 44 42
a

Första Hjälpen
Barn

Första Hjälpen utbildning – Barn

En spännande utbildning med fördjupad teori och träning i scenarion om att ta hand om skadade/sjuka barn

Denna utbildning är fokuserad på barnolycksfall, sjukdomsfall samt hjärtlungräddning för barn. Ni får lära er hur man teoretiskt och praktiskt hjälper ett barn som drabbats av akuta sjukdoms och olycksfall samt hjärtlungräddning. Instruktörerna som har mångårig erfarenhet av att jobba på ambulansen kommer att vägleda alla deltagare på ett bra sätt så att alla känner att dom förstår.

L-ABC Sjukvård.

Utdrag ur kursinnehåll

Frakturer, brännskador, främmande kropp, allergiska reaktioner, mevetslöshet, ryggnackskador, diabetes, förgiftning, stabilt sidoläge, högläge. Mun till mun andning, hjärtlungräddning mm.

Vi kommer även att gå igenom era larmrutiner och ge er små tips om vad man ska göra i väntan på ambulans.

Omfattning

– Varje kurstillfälle omfattar 3-5 timmar.

– Kurser innehåller både teori och praktik med tyngdpunkt på praktik.

– Utbildningen är indelat i två åldersgrupper. Barn under 1 år och barn mellan 1 år till puberteten. Som beror på skillnader vad det gäller andning och cirkulation för de olika åldrarna.

Innehåller bl.a

Barn-HLR

– Kedjan som räddar barn

– Larma på rätt sätt

– Anatomiska skillnader mellan barn och vuxen

– Handla på olycksplats

– Kontrollera livstecken

– Skapa öppen luftväg

– Ta hand om ett medvetslöst barn, stabilt sidoläge

– Mun till mun andning vid andningsstopp

– Hjärt-lungräddning vid hjärtstopp

Barnolycksfall

– L – Livsfarligt läge (Bedöma och eventuellt flytta barn från livsfarligt läge)

– A – Andning (Avlägsna främmande föremål när barn har satt i halsen)

– B – Blödning (Stoppa blödningar)

– C – Chock (Förebygga cirkulationssvikt)

– Först på olycksplats (Prioritera och handla på olycksplats)

– Brännskador

– Förgiftningar

– Fallolyckor

– Akuta sjukdomar

Instruktörer

– Av Svenska HLR-Rådet certifierade instruktörer i Barn-HLR.

– Med erfarenhet från ambulans och akutsjukvård.

Barn olycksfallsutbildning

En mycket bred och spännande utbildning som riktar sig främst till t.ex förskolor, Skolor, Föräldragrupper etc.