info@hjartsakert-skaraborg.se

Adress

Malörtsvägen 25
541 39 Skövde

Kontakt

Peter Tenning: 0708 – 81 41 95
Tomas Gustavsson: 0703 – 23 44 42
a

D-HLR utbildning

D-HLR utbildning

När en person drabbas av plötsligt hjärtstopp har hjärtats pumpförmåga upphört vilket leder till syrebrist i hjärnan och andra vitala organ med stora skador som följd efter redan några minuter.

Den enda behandlingen för att få igång hjärtat i detta läge är att återställa de elektriska impulserna i hjärtat med hjälp av en strömstöt från en defibrillator. Detta måste göras så fort som möjligt för att hjärnan inte skall ta för stor skada. Om detta görs inom 3 min kan överlevnadschansen öka från dagens dystra 7 % till över 75 %.

Lokal

Vi kommer gärna till er. Om ni inte har egna lokaler kommer ni till oss.

Kurslängd

3-4 timmar/grupp med 6 personer per instruktör.
2 instruktörer 12 personer.

Utbildningsmål

Deltagit och godkänd i samtliga delar i enlighet med Svenska Kardiologföreningens riktlinjer.

Anatomi
Kontroll av vitala parametrar
HLR med enkla hjälpmedel
Larmrutiner
Säkerhet
Genomgång av defibrillator
Praktiska övningar

En spännande utbildning med fördjupad teori och träning tillsammans med hjärtstartare.

Under utbildningen lär sig deltagarna teoretiskt och prak­tiskt hur man handhaver en defibrillator, hjärtats fysiologi och säkerhet vid defibrillering. Kursen är upplagd för situ­ationsanpassade situationer utifrån er arbetsmiljö. Alla som genomgått kursen får ett intyg att de genomgått utbildning i D-HLR i enlighet med Svenska Kardiologföreningens utbildningsp­lan samt ett Certifikat på en Hjärtsäker arbetsplats erhålles arbetsplatsen.