info@hjartsakert-skaraborg.se

Adress

Malörtsvägen 25
541 39 Skövde

Kontakt

Peter Tenning: 0708 – 81 41 95
Tomas Gustavsson: 0703 – 23 44 42
a

Hjärtsäker Zon

Hjärtsäkra din arbetsplats med utbildning och hjärtstartare nu!

SVENSK STANDARD – EN HJÄRTSÄKER ZON

I september 2015 lanserades en ny svensk standard, SS280000: Hjärtsäker zon – användning av hjärtstartare i offentliga och andra miljöer utanför sjukvården. Målet är att göra fler arbetsplatser och miljöer hjärtsäkra och att rädda fler liv.

Vetenskapliga studier visar att chansen att överleva minskar med 10 procent för varje minut som går utan hjälp. För att hjälpen ska vara meningsfull bör den starta inom tre till fem minuter från det att hjärtstoppet inträffat. Det krävs både kunskap och beredskap vid hjärtstopp.

Vad innebär en hjärtsäker zon?

När ni som företag, organisation eller förening bestämmer er för att ni vill uppfylla standarden så tar ni steget fullt ut till att göra er närmiljö så hjärtsäker som möjligt. Ni skapar en trygg plats för medarbetare, besökare och kunder, en plats där man tar ansvar för arbetsmiljö och närsamhället.
Den som drabbas av plötsligt hjärtstopp behöver hjälp snabbt. Närmare bestämt inom 180 sekunder. Då ökar chanserna att överleva dramatiskt. Snabba räddningsinsatser med hjärt-lungräddning och hjärtstartare är den enda effektiva hjälpen.

Låt oss på Ett Hjärtsäkert Skaraborg AB få vara er hjälp att skapa förutsättning till en hjärtsäker zon.

Projektet Hjärtsäkra Sverige

Ett Hjärtsäkert Skaraborg AB var samarbetspart och certifierad utbildare i projektet Hjärtsäkra Sverige som drivits sedan januari 2013 av Hjärt-Lungfonden. Projektet avslutades i och med 2015-års utgång. Företag som redan idag är en Hjärtsäker zon kan genom att följa den nya standarden fortsätta att upprätthålla sin hjärtsäkra zon.

Mer om standarden

Standarden SS 280000 Hjärtsäker zon – Användning av hjärtstartare i offentliga och andra miljöer utanför sjukvården – Generella krav och rekommendationer är bekostad av HLR-rådet och Hjärt-Lungfonden och är därför gratis att ladda ner. Standarden har tagits fram genom arbetet i SIS tekniska kommitté där ett antal aktörer deltagit, bland annat Svenska HLR-rådet, Hjärt-Lungfonden, Svenska livräddningssällskapet, tillverkare och utbildningsföretag.

Ett antal krav ställs i standarden, bland annat kring:

– Hjärtstartare

– Utbildning

– Information och skyltning

– Tillgänglighet

– Tidsaspekten, användning ska kunna ske av hjärtstartaren inom tre minuter.

– Placering, lättillgänglighet

– Beredskap och larmrutiner

– Registrering i Hjärtstartarregistret

– Underhåll och ansvar

– Hjärtstartare med tillbehör

– Löpande underhåll

– Återställning efter användning

Det här kan vi hjälpa er med

– Välja en lämplig hjärtstartare utifrån era förutsättningar och önskemål.

– Utbilda medarbetarna i HLR med hjärtstartare, enligt HLR-rådets riktlinjer.

– Bestämma den bästa och mest strategiska placeringen av hjärtstartaren/hjärtstartarna.

– Rekommendera skyltning utifrån gällande riktlinjer.

– Se över och rekommendera beredskaps- larm och underhållsrutiner.

– Visa hur ni anmäler er till Sveriges hjärtstartarregister

– Planera in repetitionsutbildning i HLR med hjärtstartare.

– Kontakta er arbetsplats för byte av elektroder och batteri, i god tid före bäst-före-datum.

– Hjälpa till att återställa hjärtstartaren om den använts vid en verklig händelse.